Veranderingen in berichten

In 2016 zal geen nieuwe StUF-LVO versie worden uitgebracht. De ondersteunde versies blijven 3.05, 3.11 en 3.12. De verwachting is dat niet eerder dan bij de invoering van Olo3 een nieuwe StUF-LVO versie wordt uitgebracht.

Versie 2.12.1 ondersteunt StUF berichten in 3.05, 3.11 en 3.12. Hierin wijzigt niets.

Wijziging in XML bericht

Herstel XML 3.05 voor kappen

In versie 2.11.4 van Omgevingsloket online worden in het StUF 3.05 XML-bericht voor het onderdeel kappen niet alle velden/elementen gevuld met de uitgevraagde gegevens in het kappen aanvraagformulier. In Omgevingsloket online versie 2.12.1 is dit hersteld.