Versie 2.12.3 (16 januari 2017)

In deze release-informatie vindt u de wijzigingen van versie 2.12.3 van Omgevingsloket online. In deze release is onder andere de Wet verduidelijking voorschriften woonboten ingevoerd. Ook is het indienen van aanvullingen verduidelijkt en wordt een vernieuwd formulier Slopen en/of asbest verwijderen in gebruik genomen.

Let op! Een aantal wijzigingen kan mogelijk gevolgen hebben voor bevoegd gezag. Het gaat om de volgende wijzigingen: