Vernieuwd formulier Slopen en/of asbest verwijderen

Het formulier Slopen en/of asbest verwijderen is vernieuwd. Het formulier maakt nu onderscheid tussen de twee deelwerkzaamheden ‘Slopen’ en ‘Asbest verwijderen’. De vragen in het formulier sluiten zo veel mogelijk aan bij de indieningsvereisten uit het Bouwbesluit. Ook is de toelichting aangepast naar aanleiding van wensen uit de praktijk.

Gevolgen voor xml-berichten

Omdat er geen nieuwe StUF-versie is uitgebracht, komen de wijzigingen in het formulier niet terug in de xml-berichten. Dit betekent dat bij de werkzaamheid 'Slopen en/of asbest verwijderen' de meeste uitgevraagde gegevens niet worden opgenomen in het xml-bericht. Lees meer over de gevolgen voor xml-berichten.

Koppeling met Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

In de toekomst wordt een koppeling gemaakt tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Een zakelijke gebruiker kan dan gegevens ophalen uit het LAVS bij een melding asbest verwijderen. Het gaat om de gegevens en bijlagen voor de melding.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de koppeling precies in gebruik genomen kan worden. We houden u over deze wijziging op de hoogte via onze mailing en website.