Landelijke tekst voor lokale regel 'Realiseren van gesloten bodemenergiesysteem'

Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid een lokale regel in te stellen voor de werkzaamheid ‘Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen’. Hiervoor kan het bevoegd gezag een vrijstellingsregel toevoegen in de beheermodule. De vrijstellingsregel is voor aanvragers zichtbaar tijdens de vergunningcheck.

In deze release is een standaard tekst opgenomen voor de vrijstellingsregel. De lokaal beheerder kan deze tekst nog wijzigen of verwijderen als het bevoegd gezag liever een andere tekst wil gebruiken. Bestaande vrijstellingsregels worden niet standaard overschreven. Het bevoegd gezag moet zelf bij de huidige vrijstellingsregel een einddatum instellen en een nieuwe vrijstellingsregel aanmaken.

De volgende tekst is opgenomen:

Vrijstellingsregel: het systeem wordt niet aangelegd binnen een aangewezen interferentiegebied

Toelichting:

Een interferentiegebied is een gebied met een grote kans op negatieve onderlinge beïnvloeding van ondergrondse activiteiten. Dat komt door de hoge dichtheid aan ondergrondse activiteiten. In deze gebieden is ordening van en sturing op de aanleg van bodemenergiesystemen dus gewenst. Daardoor kunnen meer bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd zonder dat ze onderling interfereren en hierdoor afbreuk doen aan het energierendement.

Voor kleine bodemenergiesystemen (< 70 kW) geldt daarom in interferentiegebieden naast een meldingsplicht ook een vergunningplicht. Dat is nodig om te kunnen sturen en ordenen in interferentiegebieden.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en kunt u nagaan waar interferentiegebieden zijn.

  • Is het systeem gelegen binnen een aangewezen interferentiegebied? Kies hieronder dan voor Nee (geen vrijstelling).
  • Is het systeem gelegen buiten een aangewezen interferentiegebied? Kies hieronder dan voor Ja (vrijstelling).

De lokaal beheerder kan de tekst in de beheermodule instellen:

6105_Lokaal_beheer_bodemenergiesysteem

In de vergunningcheck wordt de vrijstellingsregel als volgt weergegeven:

6105_Vergunningcheck_bodemenergiesysteem