Wijzigingen in pdf-formulier bij particuliere gegevens

Vanuit de wet bescherming persoonsgegevens mogen bijzondere persoonsgegevens niet gepubliceerd worden. Om de kans te verkleinen dat bijvoorbeeld het Burgerservicenummer via internet gepubliceerd wordt, verwijderen we deze van de pdf van de ingediende aanvraag.

Wijzigingen in pdf-formulier bij particuliere gegevens

Huidige situatie

De huidige situatie kent twee mogelijkheden, digitaal of op papier:

  1. Een particuliere aanvrager/gemachtigde doet een digitale aanvraag/melding in Omgevingsloket online. OLO2 genereert 2 pdfs:
    • Ingediende aanvraagmelding.pdf: deze bevat alle gegevens van het aanvraagformulier, inclusief een bijzonder persoonsgegeven (Burgerservicenummer) van de aanvrager en/of gemachtigde.
    • Publiceerbare aanvraagmelding.pdf: deze bevat alle gegevens van het aanvraagformulier zonder een bijzonder persoonsgegeven. Dit formulier gebruikt de overheid bij het publiceren van de aanvraag.
  2. Een particuliere aanvrager/gemachtigde print het formulier uit Omgevingsloket online en vult het met de hand in. Daarna levert hij het formulier in bij het bevoegd gezag.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt het bijzonder persoonsgegeven (Burgerservicenummer) uit de ‘ingediende aanvraagmelding.pdf’ gehaald. Dit gegeven verdwijnt ook van het papieren formulier.

Gevolgen voor bevoegd gezag en aangesloten organisaties

Bevoegd gezag en aangesloten organisaties moeten bij een particuliere aanvraag op een andere manier het Burgerservicenummer opzoeken. Als de aanvrager/gemachtigde de aanvraag digitaal heeft ingediend, is het nummer te vinden in het xml-bestand op de ftp-server of in de behandelmodule van Omgevingsloket (tabblad aanvrager en/of gemachtigde). Ook adviesorganisaties kunnen de gegevens daar vinden. Heeft de aanvrager/gemachtigde een papieren aanvraag ingediend, dan moet het Burgerservicenummer op een andere manier worden uitgevraagd.