Geen xml-bijlagen in e-mail

Om te voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen van de overheid worden xml-bestanden niet als bijlagen bij een e-mail verzonden. Deze berichten kunnen persoonsgegevens bevatten zoals Burgerservicenummer (BSN), naam en adres. De xml-bestanden worden daarom uitsluitend op de ftp-fileserver aangeboden.

FTP-fileserver

U kunt het bericht vanuit de FTP locatie inlezen in het eigen systeem van de organisatie. Ook bij de overige berichten (zoals aanvragen of intrekken vooroverleg, indienen aanvulling, wijzigen gemachtigde, wijzigen bevoegd gezag, intrekken aanvraag) worden de xml-bestanden op de ftp-fileserver geplaatst.

De xml-bestanden worden geplaatst op [FTP-map]\Berichten\[Aanvraagnummer] met als voorbeeld: ftp_g364/Berichten/144546/

De bestandnaam wordt: [datetime]_[Aanvraagnummer]_[Berichttype].xml

ftpxml

Wat wel per e-mail?

U ontvangt een e-mail met als bijlagen de pdf van de ingediende aanvraag en de pdf van de publiceerbare aanvraag. In het geval van een particuliere aanvrager of gemachtigde wordt het Burgerservicenummer (BSN) niet meer vermeld in de pdf van de ingediende aanvraag.

Daarnaast ontvangt u een e-mail met de mededeling dat het xml-bestand beschikbaar is gesteld op de betreffende FTPlocatie. De mail heeft als onderwerpregel de tekst: “Xml-bestand geplaatst op FTP”. In de body van de e-mail staat de bestandsnaam zoals hierboven aangegeven . mailxml