Veranderingen in berichten

In de tweede versie van release 2.12.3 wordt geen nieuwe StUF-LVO versie uitgebracht. Deze release ondersteunt StUF-berichten in 3.05, 3.11 en 3.12. In deze release is in één van de berichten een fout opgelost. Het gaat om het bericht AanvragenVooroverleg.

Aanpassing in bericht AanvragenVooroverleg

Het bericht AanvraagVooroverleg (vrgDi01AanvragenVooroverleg) bevat een fout wanneer het bevoegd gezag een behandeldienst heeft ingesteld. In het bericht AanbiedenAanvraag (omvDi01AanbiedenAanvraag) wordt de behandeldienst als ontvanger ingesteld en dat is correct. Maar in het bericht AanvraagVoorOverleg wordt het bevoegd gezag als ontvanger opgenomen. Dat is niet correct.

Oplossing

In de tweede versie van release 2.12.3 is deze fout hersteld. De behandeldienst wordt nu als ontvanger opgenomen in het bericht. Dit geldt voor alle StuF-versies (versie 3.05, 3.11 en 3.12).

Het bericht AanvraagVooroverleg bevat niet de tag 'BevoegdGezagOrganisatie'. Dit is wel het geval in het bericht AanbiedenAanvraag. Dit zou betekenen dat het bevoegd gezag niet meer is af te leiden uit het bericht na de wijziging.

Daarom wordt in het bericht AanvraagVooroverleg gebruik gemaakt van het optionele veld ‘extraElementen’ in complexType 'VRG-aanvraagVooroverleg'. Het organisatieID van het bevoegd gezag (bevoegdGezagOrganisatieID) komt in dit extra element:

<StUF:extraElementen xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">

<StUF:extraElement naam="bevoegdGezagOrganisatieID">g364</StUF:extraElement>

</StUF:extraElementen>

Alleen StUF 3.11- en 3.12-berichten bevatten dit extra element. Het StUF 3.05-bericht bevat dit element niet. Het bevoegd gezag is in deze versie van het bericht niet af te leiden.

Impact op backofficesystemen

De wijziging in het bericht AanvraagVooroverleg leidt niet tot een nieuwe StUF-versie. Voor de wijziging is gebruik gemaakt van een bestaand optioneel veld. Dit werd eerder niet gebruikt. Het bericht is na de wijziging nog steeds valide.

Organisaties hoeven in principe niets te doen na de wijziging. De  ontvanger is nog steeds opgenomen in het bericht. Wil een organisaties ook de nieuwe informatie in het bericht gebruiken in het eigen backofficesysteem? Dan is wel actie nodig. Het bevoegd gezag is af te leiden uit het organisatieID. Dit veld moet dan nog wel gekoppeld worden met het eigen backofficesysteem.