AVG: tekst aangepast in privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Er is een privacyverklaring opgenomen waarin duidelijk wordt aangegeven:

  • welke gegevens er van u worden geregistreerd
  • wat er met de gegevens gebeurt
  • welke rechten u heeft in het kader van de AVG

avgprivacyverklaring

avgprivacyverklaring2

Wijziging

In de privacyverklaring is in maart 2019 tekst aangepast.

Onder het kopje 'welke gegevens worden door Omgevingsloket online verwerkt?' is onderstaande tekst aangepast:

"Bevoegd gezag is verplicht uw aanvraag of melding te laten zien als iemand daar naar vraagt. Dit heet ter inzage leggen. Aan het einde van het formulier kunt u aangeven of de persoonsgegevens openbaar mogen worden gemaakt. Dit houdt in of uw persoonsgegevens getoond mogen worden bij het ter inzage leggen."

Deze tekst is vervangen door:

"Het bevoegd gezag is verplicht de ontvangst van een aanvraag of melding en/of het nemen van een besluit te publiceren. Dit gebeurt via de lokale nieuwsbladen of op internet. Aan het einde van het formulier uit Omgevingsloket online kunt u aangeven of de persoonsgegevens openbaar mogen worden gemaakt. Dit betekent dat u laat weten of uw persoonsgegevens in de mededeling van het bevoegd gezag in de lokale nieuwsbladen en/of op internet mogen worden getoond. Uw aanvraag of melding en het besluit van het bevoegd gezag zijn na publicatie beschikbaar voor geïnteresseerden. Dit houdt in dat de aanvraag inclusief persoonsgegevens ter inzage kan worden gegeven."

Onder het kopje 'welke rechten heeft u?' is de volgende tekst aangepast:

"U kunt uw verzoek via de Helpdesk Omgevingsloket online indienen."

Dit is vervangen door:

"U kunt uw verzoek via het centrale loket van het ministerie van BZK indienen: AVG@minbzk.nl."