Aanpassing helptekst 'Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen'

Helptekst bij Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen"

Bij de werkzaamheid 'Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen' is de volgende tekst toegevoegd: "Met bouwkundige veranderingen aan een bouwwerk worden nieuwe materialen aan een bouwwerk toegevoegd. Het alleen schilderen van delen is geen bouwkundige wijziging van een bouwwerk."

monument onderhouden hulptekst

Helptekst in overzicht bijlagen

Bij 'slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht’ verwijst de helptekst bij het ‘Overzicht benodigde bijlagen en voortgang’ naar de Monumentenwet. Dit is aangepast naar 'regels in de gemeentelijke monumentenverordening of het bestemmingsplan.'