Coördinator is toegevoegd aan e-mail over aanvragen die verwijderd worden

Bij het automatisch schonen wordt aan bevoegd gezag een mail verstuurd met de aanvragen die in aanmerking komen voor automatisch opschonen.

Wijziging

In de huidige situatie wordt in de e-mail niet de coördinator bij het bevoegd gezag vermeld.

Dit is nu aangepast. De coördinator bij het bevoegd gezag wordt vermeld.