Bedrijven en particulieren

Hieronder vindt u een korte toelichting op de omgevingsvergunning en de watervergunning. Ook vindt u er de meest gestelde vragen over het Omgevingsloket.

Via Omgevingsloket online vraagt u digitaal omgevingsvergunningen en watervergunningen aan. Daarnaast kunt u via het Omgevingsloket meldingen indienen.

Ook kunt u via het omgevingsloket een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is. Na het indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket, neemt de overheid (het bevoegd gezag) uw vergunningaanvraag in behandeling.