Kan ik mijn aanvraag wijzigen of aanvullen?

Vraag

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of aanvullen?

Antwoord

Wanneer u de aanvraag nog niet definitief heeft ingediend, kunt u wijzigingen aanbrengen. Het is dan nog een conceptaanvraag.

De eenmaal ingediende aanvraag kunt u niet meer wijzigen. U kunt die aanvraag wel aanvullen. Dit kan via de optie ‘aanvulling indienen'.  Wanneer u van het bevoegd gezag het verzoek krijgt om de aanvraag te wijzigen, maakt u ook gebruik van de optie 'aanvulling indienen'.

Als u bijvoorbeeld vergeten bent een werkzaamheid in te vullen, heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt de vergeten werkzaamheid in een aparte aanvraag indienen. Er zijn dan twee aanvragen.
  • U kunt de oorspronkelijke aanvraag intrekken en vervolgens hergebruiken. Die nieuwe aanvraag aanvullen met de vergeten werkzaamheid en alles in één keer indienen. Deze aanvraag krijgt hiermee een latere indieningsdatum dan de eerste aanvraag.
  • U kunt een nieuwe aanvraag opstarten voor de vergeten werkzaamheid. Als het formulier volledig is ingevuld, kunt u via knop "Formulier downloaden" (groene knop bovenaan het scherm) een PDF van het aanvraagformulier maken. Deze PDF met bijbehorende bijlagen van de werkzaamheid als aanvullingen bij de oorspronkelijke aanvraag indienen. De indieningsdatum blijft de oorspronkelijke. De toegevoegde werkzaamheid is niet als een echte werkzaamheid in het systeem opgenomen, maar in een bijlage.

Bekijk ook de FAQ 'Kan een aanvrager na het indienen van de aanvraag/melding nog bijlagen toevoegen'?