Hoe kan ik een aanvraag hergebruiken of intrekken?

Vraag

Hoe kan ik een aanvraag hergebruiken of intrekken?

Antwoord

Door te klikken op de iconen naast de aanvraag kunt u een aanvraag hergebruiken of intrekken.

intrekken

button hergebruik  Klikken om de aanvraag te hergebruiken.

button intrekken  Klikken om de aanvraag in te trekken.

Een aanvraag intrekken

U kunt een ingediende aanvraag via het loket intrekken zolang nog niet op de aanvraag is beschikt. Dit doet u door in het tabblad voortgang van een ingediende aanvraag de knop ‘aanvraag intrekken' (rechts in het scherm) te selecteren.

Als u deze knop niet in beeld krijgt is er sprake van een melding. Een melding kunt u wel hergebruiken, maar niet intrekken. De melder kan wél buiten het loket om, schriftelijk of per e-mail, aan het bevoegd gezag melden dat de melding per abuis werd ingediend en niet in behandeling hoeft te worden genomen.

Als de aanvraagstatus ‘onbekend’ is, synchroniseert het bevoegd gezag de status niet. De aanvraag kan dan wel via OLO worden ingetrokken, maar u kunt dan beter óók contact op nemen met het bevoegd gezag.

Een aanvraag hergebruiken

Een ingediende aanvraag kunt u hergebruiken. U kunt kiezen of u de gehele aanvraag wilt hergebruiken of alleen de aanvraag zonder de bijlagen. Zodra u hebt ingevuld hoe u de aanvraag wilt hergebruiken, zet het Omgevingsloket deze voor u klaar. U ontvangt hierover een e-mail (uw conceptaanvraag staat klaar in het Omgevingsloket). U kunt deze aanvraag dan via uw aanvragenoverzicht openen en bewerken.