Kan de aanvrager een andere persoon, bedrijf of gemeente laten meekijken bij een aanvraag?

Vraag

Klopt het dat de aanvrager een andere persoon, bedrijf of gemeente kan laten meekijken bij een aanvraag?

Antwoord

Ja, dit kan. De aanvrager kan allerlei instanties laten meekijken met een aanvraag. Op deze manier kan bijvoorbeeld een architect met de aanvraag meekijken. Kies hiervoor in het Omgevingsloket de optie 'Betrokkenen'.

betrokkenen

De aanvrager voegt bij de aanvraag bij het onderdeel ‘betrokkenen' de gewenste instanties/personen toe. De betrokkene ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht dat hij nu de aanvraag kan inzien. Een betrokkene kan naast de aanvraag inzien ook bijlagen toevoegen. De aanvrager moet de betrokkene hiertoe wel rechten geven. Alleen een aanvrager of gemachtigde kan bijlagen ook daadwerkelijk indienen.

betrokkenen2

De aanvrager kan altijd inzien welke personen of organisaties betrokken zijn bij de aanvraag in het overzicht van betrokkenen.