Kan ik als aanvrager voorschriften wijzigen of mijn vergunning intrekken?

Vraag

Kan ik als aanvrager mijn vergunning wijzigen of intrekken?

Antwoord

Nee. In het Omgevingsloket zijn geen mogelijkheden om een afgegeven omgevingsvergunning te veranderen of annuleren. Als u het werk niet meer of anders gaat uitvoeren moet u contact opnemen met het bevoegd gezag.

Wilt u de activiteiten van uw inrichting aanpassen? U kunt dan in het loket een aanvraag indienen voor het veranderen van de inrichting of voor het doorgeven van een milieuneutrale wijziging.

milieu