Aanvulling indienen lukt niet

Vraag

Ik kan een bijlage wel toevoegen aan een aanvraag, maar het lukt niet om de aanvulling in te dienen. De knop 'aanvulling indienen' wordt niet oranje, maar blijft grijs.

Antwoord

Hiervoor kunnen 2 oorzaken zijn:

  • Uw rol in het Omgevingsloket
  • De bijlagen zijn nog niet getypeerd

aanvullingindienen

Uw rol in het Omgevingsloket

Mogelijk bent u de betrokkene in de aanvraag, en is er ook een gemachtigde of aanvrager. In dat geval kan alleen de gemachtigde of de aanvrager de aanvullingen indienen.

Meerdere partijen kunnen bijlagen toevoegen. Zowel de aanvrager, gemachtigde of betrokkene kan bijlagen toevoegen aan een aanvraag of melding. Maar alleen de aanvrager of gemachtigde kan de bijlagen indienen.

De bijlagen zijn nog niet getypeerd

Een andere mogelijkheid kan zijn dat u de bijlagen nog niet heeft getypeerd.

Het typeren van meerdere bijlagen tegelijk kan via de knop 'Bijlagen typeren' (naast bijlage toevoegen).

bijlage_typeren

Na het typeren van de bijlage(n) kunt u de aanvulling indienen.

Zie voor meer informatie ook: Kan ik meerdere bijlagen tegelijk toevoegen in een aanvraag of melding?