Kan ik een bestaand bodemenergiesysteem melden via het loket?

Vraag

Kan ik een bestaand bodemenergiesysteem buiten een inrichting melden via Omgevingsloket online?

Antwoord

Ja, het is mogelijk ook bestaande bodemenergiesystemen buiten inrichtingen te melden via het Omgevingsloket online. Op het meldingsformulier voor het bodemenergiesysteem wordt gevraagd naar de X/Y coördinaten van het systeem. Het invullen van deze gegevens is een verplichte vraag in Omgevingsloket online (zie onderstaande afbeelding).

plaatje xy bes

Wanneer u niet over de X,Y gegevens beschikt kunt u deze opvragen bij uw gemeente door de exacte locatie in het gemeentelijke geografische informatiesysteem aan te wijzen of door de wko-tool te gebruiken.