Hoe dien ik een aanvraag voor een OBM in?

Vraag

Hoe dien ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets "OBM" in?

Antwoord

Wanneer u uw bedrijf wijzigt, kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig heeft. Dit kunt u bepalen door de Activiteiten Internet Module (AIM) te doorlopen. De AIM bepaalt aan de hand van uw antwoorden op vragen of u een OBM nodig heeft.

Wanneer u een OBM nodig heeft, moet u in de meeste gevallen ook een melding indienen voor het Activiteitenbesluit. U kunt er voor kiezen om deze melding direct via de AIM in te dienen. Het is ook mogelijk de melding voor het Activiteitenbesluit gezamenlijk met de OBM via Omgevingsloket online in te dienen.

Hoe moet u de OBM- aanvraag in het Omgevingsloket invullen?

U maakt eerst een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning aan en vult de algemene gegevens, de gegevens van de aanvrager/gemachtigde en de locatie in. Vervolgens selecteert u bij 'Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning', onder het kopje 'Werkzaamheden met betrekking tot brandveilig gebruik en milieu', de activiteit 'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)'. Hier geeft u vervolgens aan 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets':

OBM toevoegen

Nadat u de OBM heeft toegevoegd aan de aanvraag kunt u de OBM gaan specificeren:

OBM toegevoegd

Bij het specificeren wordt u gevraagd welke milieutoets u wilt uitvoeren. U krijgt achtereenvolgens een overzicht van activiteiten over:

  • het omgaan met afvalstoffen
  • de behandeling van materialen en installaties
  • energiesystemen
  • overige activiteiten

Wanneer geen van de genoemde activiteiten van toepassing is kiest u de laatste activiteit 'Andere activiteit die aangewezen is in het BOR, maar niet voorkomt op deze keuzelijst':

Activiteit niet genoemd in keuzelijst

Vervolgens kunt u in een toelichtingveld aangeven voor welke activiteit u de OBM aanvraagt:

Toelichting aanvraag OBM

Na het toevoegen van de bijlagen kan de aanvraag voor de OBM worden ingediend. Voorbeelden van bijlagen zijn:

  • melding voor het Activiteitenbesluit indien nog niet via de AIM ingediend
  • genomen MER-beoordelingsbeslissing als het bevoegd gezag heeft besloten dat u geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen