Moet ik alles in één keer aanvragen?

Vraag

Moet ik alles in één keer aanvragen? En wat gebeurt er als er onderdelen (activiteiten) niet worden aangevraagd?

Antwoord

Nee, dat hoeft niet. U kunt meerdere activiteiten samen in één keer aanvragen, zoals het bouwen van een bouwwerk (dakkapel), het kappen van een boom en het aanleggen van een alarminstallatie. U krijgt dan één integrale omgevingsvergunning. Maar het is ook mogelijk de activiteiten afzonderlijk aan te vragen. Dus eerst een omgevingsvergunning voor het kappen en later een vergunning voor een andere activiteit, bijvoorbeeld bouwen. Dit opsplitsen is niet mogelijk als het om onlosmakelijke activiteiten gaat.

Onlosmakelijk betekent dat één handeling uit meerdere activiteiten bestaat. Bijvoorbeeld bij het verbouwen van een monument. Dit valt zowel onder de activiteit bouwen als onder de activiteit veranderen van een beschermd monument. Voor deze activiteiten kan niet per activiteit een deelvergunning worden verleend. Onlosmakelijke activiteiten kunnen wel gefaseerd worden aangevraagd. U vraagt dan aan in twee fasen. Bijvoorbeeld als u eerst wilt weten of u het monument mag wijzigen. Een gefaseerde aanvraag doorloopt een eigen procedure. Bij een nieuwe aanvraag kunt u direct op het eerste invulscherm aangeven dat het om een gefaseerde aanvraag gaat.

Het is aan de aanvrager om de omvang van het project te bepalen. Activiteiten die de aanvrager buiten de aanvraag heeft gehouden, worden niet beoordeeld en vergund en mogen dus ook niet worden uitgevoerd. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, controleert op het aanwezig zijn van onlosmakelijke activiteiten zoals het verbouwen van een monument (één activiteit die onder twee omschrijvingen van de wet valt). De aanvrager heeft hierin natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid.