Is een notitie, toegevoegd door bevoegd gezag, zichtbaar voor de aanvrager? En andersom?

Vraag

Is een notitie, toegevoegd door bevoegd gezag, zichtbaar voor de aanvrager? En andersom?

Antwoord

Er is onderscheid tussen een concept-aanvraag/melding die is opengesteld voor vooroverleg en een ingediende aanvraag/melding.

Afbeeldingen: Notities inzien en toevoegen in de aanvraagmodule (door aanvrager, gemachtigde of betrokkene)

Notities in aanvraagmodule

Notitie toevoegen aanvraagmodule

Afbeeldingen: Notities inzien en toevoegen in de behandelmodule (door bevoegd gezag, behandeldienst of adviesorganisatie)

Notities in behandelmodule

Notitie toevoegen behandelmodule

Opengestelde concept aanvraag/melding (vooroverleg)

In een opengestelde aanvraag/melding zijn alle notities van de aanvrager, gemachtigde en/of betrokkene(n) zichtbaar voor alle betrokkenen. Het bevoegd gezag kan notities (wel zichtbaar in aanvraagmodule) en documenten (niet zichtbaar in aanvraagmodule) toevoegen.

Voor notities toegevoegd tijdens de status 'Concept' (in het kader van vooroverleg) geldt dat ze de status 'Toegevoegd (Concept)' krijgen. Op deze manier is er onderscheid tussen notities die voor en na indiening zijn toegevoegd aan het dossier.

Ingediende aanvraag/melding

Wanneer de aanvraag/melding is ingediend dan zijn de notities die in de conceptfase door aanvrager, gemachtigde of betrokkene zijn toegevoegd niet meer zichtbaar voor het bevoegd gezag. De aanvrager ziet deze nog wel.

De notities die door het bevoegd gezag tijdens het vooroverleg zijn toegevoegd, blijven zichtbaar voor de aanvrager.