Krijg ik een bevestiging?

Vraag

Krijg ik een bevestiging als mijn aanvraag is ingediend?

Antwoord

Ja, na het indienen van uw digitale aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Omgevingsloket verstuurt dit automatisch op het moment dat u de aanvraag/melding aan het bevoegd gezag verstuurt (met de knop indienen). Er kan enige tijd overheen gaan voordat de ontvangstbevestiging bij u aankomt. Check vooral ook uw spammap.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend, gaat de beslistermijn lopen. Het bevoegd gezag informeert u vervolgens over de verdere procedure, de beslistermijn en over de mogelijkheden van bezwaar en beroep. Dit kan zowel schriftelijk zijn als via de e-mail.

De PDF van de ingediende aanvraag kunt u downloaden in het Omgevingsloket.