De locatie wordt niet herkend door het loket. Hoe kan ik verder met mijn aanvraag?

Vraag

De locatie  (postcode, huisnummer, plaats)  of het kadastraal perceelnummer dat ik opgeef wordt niet herkend. Het is een bestaand adres, dus ik vraag me af waarom het niet herkend wordt en hoe ik verder kan in het loket.

Antwoord

Op drie plaatsen in het loket wordt gevraagd naar een locatie of adres:

  1. Locatie  (postcode, huisnummer, plaats) in de vergunningcheck
  2. Locatie  (postcode, huisnummer, plaats) in de aanvraag/melding
  3. Vestigings- en correspondentieadres van de aanvrager/gemachtigde

Op deze pagina leggen we uit waarom het opgegeven adres niet herkend wordt en hoe u verder kunt.

1. Locatie  (postcode, huisnummer, plaats) in de vergunningcheck

Het loket controleert of het opgegeven adres voorkomt in de postcodetabel. Deze postcodetabel wordt vier maal per jaar geactualiseerd. Wanneer de ingevoerde combinatie postcode en huisnummer niet voorkomt in de postcodetabel geeft het loket de volgende foutmelding.

Foutmelding locatie vergunningcheck

Met één van deze twee opties kunt u altijd verder met de vergunningcheck. In de check is het exacte adres niet van belang. Het gaat erom dat het loket de juiste gemeente of het juiste waterschap selecteert. Voor sommige werkzaamheden gelden namelijk per gemeente of waterschap specifieke regels.

2. Locatie in de aanvraag/melding

Locatie opgeven met adres (combinatie postcode-huisnummer)

Net als in de vergunningcheck moet het opgegeven adres voorkomen in de postcodetabel. Daarnaast wordt het opgegeven adres hier ook gecontroleerd in de BAG (Basisregistraties Adressen en gebouwen). Wanneer het adres in de BAG een 'nevenadres' betreft, geeft het loket ook een foutmelding.

Voor adressen die niet voorkomen in de postcodetabel en/of nevenadressen, geldt de work-around die genoemd wordt in de foutmelding van het loket:

Foutmelding locatie aanvraag

Locatie opgeven met kadastraal perceelnummer

U kunt de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden ook aangeven met het kadastraal perceelnummer. Voor een aantal burgerlijke en kadastrale gemeenten is dit niet mogelijk is omdat hun kadastrale gegevens niet in het juiste format bekend zijn bij het kadaster.

3. Vestigings- of correspondentieadres niet bekend

Het vestigings- en correspondentieadres kan alleen opgegeven worden met postcode en huisnummer. Het loket controleert of dit adres is opgenomen in de postcodetabel. Is dit niet het geval dan kunt u de work-around volgen die wordt genoemd in de foutmelding die het loket toont:

Foutmelding vestigingsadres