Moeten alle gegevens direct met de sloopmelding worden verstrekt of mogen gegevens ook later worden aangeleverd?

Vraag

Moeten alle gegevens direct met de sloopmelding worden verstrekt of mogen gegevens ook later worden aangeleverd?

Antwoord

In principe moeten alle gegevens en bescheiden gelijk met de sloopmelding worden verstrekt (art. 1.26, lid 4 Bouwbesluit 2012).

Er geldt één uitzondering.

De naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien dit een andere persoon is dan de eigenaar van het te slopen bouwwerk of indien van toepassing, diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk.

Deze informatie mag tot twee dagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag worden verstrekt (art. 1.26, lid 5 Bouwbesluit 2012).