Kan ik een nieuw bodemenergiesysteem melden wanneer ik niet over een certificaatnummer beschik?

Vraag

Ik wil de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem melden, maar het loket vraagt om een certificaatnummer en dat heb ik niet. Kan ik mijn systeem nu niet melden?

Antwoord

U kunt uw bodemenergiesysteem gewoon melden. Bij de vraag over het certificaatnummer vult u "-"in als u geen certificaatnummer heeft.

vraag certificaat