Procedure onbekend, wat betekent dit?

Vraag

Procedure onbekend, wat betekent dit?

Antwoord

In het status overzicht geeft het Omgevingsloket bij sommige aanvragen bij het kopje procedure aan: 'onbekend'.

In die gevallen kan niet worden bepaald of de reguliere of de uitgebreide procedure uit de Wabo van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. In het geval het een binnenplanse afwijking is, dus een afwijking die in het bestemmingsplan is beschreven, volstaat de reguliere procedure. Wanneer er sprake is van een buitenplanse afwijking is de uitgebreide procedure van toepassing. Het omgevingsloket kan niet afleiden welke procedure van toepassing is en geeft de status onbekend aan.

Het is altijd het bevoegd gezag dat uiteindelijk bepaalt welke procedure van toepassing is. Ook in de gevallen dat er in het loket een procedure wordt vermeld.