Kan ik vertrouwelijke gegevens indienen via het loket?

Vraag

Kan ik vertrouwelijke gegevens indienen via het loket?

Antwoord

Ja, voor de activiteit 'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)' of 'Milieuneutraal veranderen (voorheen melding 8.19 Wm).' kunt u gegevens vertrouwelijk indienen.

Om vertrouwelijke gegevens te mogen indienen, moet u toestemming hebben van het bevoegd gezag. Voor het indienen van vertrouwelijke gegevens in het loket doorloopt u de volgende stappen:

  1. U stelt de aanvraag op zonder de vertrouwelijke gegevens.
  2. U voegt als bijlage een verzoek toe om vertrouwelijke gegevens te mogen indienen. In dit verzoek motiveert u waarom en welke gegevens u vertrouwelijk wilt indienen.
  3. U dient de aanvraag en de bijlage (met het verzoek om vertrouwelijke gegevens te mogen indienen) in bij het bevoegd gezag.
  4. Het bevoegd gezag ontvangt de aanvraag met het verzoek. Wanneer het bevoegd gezag het verzoek positief beantwoordt, stelt zij in het loket de mogelijkheid om vertrouwelijke documenten in te dienen open.
  5. U voegt als aanvrager een bijlage toe aan de ingediende aanvraag. Bij het uploaden van deze bijlage krijgt u de mogelijkheid de bijlage als vertrouwelijk te typeren.
    geheimhouding
  6. Na het toevoegen van de benodigde bijlagen kunt u deze als aanvulling indienen. Het kenmerk 'geheim' is dan terug te zien in de naam van de bijlage en ook weergegeven in het loket. Aanvragen waarvoor een verzoek tot geheimhouding is gehonoreerd, kunnen niet worden hergebruikt.

Wij raden u aan het indienen van strikt vertrouwelijke stukken daarom vooraf te bespreken met het bevoegd gezag. Wanneer de stukken strikt vertrouwelijk zijn, kan het duidelijker zijn om deze separaat in te dienen op papier. Dit is toegestaan wanneer het bevoegde gezag akkoord gaat.