Waarom krijg ik niet één formulier voor alle bouwactiviteiten?

Vraag

Als ik een omgevingsvergunning aan wil vragen voor verschillende bouwwerken, bijvoorbeeld een dakkapel en een erfafscheiding, dan krijg ik voor ieder bouwwerk een bouwformulier. Waarom krijg ik niet één formulier voor alle bouwactiviteiten?

Antwoord

Dit heeft te maken met de opbouw van het Omgevingsloket. Het loket genereert namelijk voor elk van de aangevinkte werkzaamheden uit de werkzaamhedenlijst een apart formulier.