Waarom kan ik maar één sessie openen in dezelfde webbrowser?

Vraag

Waarom kan ik na inloggen maar één sessie in dezelfde webbrowser openen?

Antwoord

Sinds november 2017 (versie 2.13.1) is het niet meer mogelijk om meerdere vensters tegelijk te openen in dezelfde browser. Voorheen konden aanvragers in Omgevingsloket online in meerdere sessies tegelijk werken. Dit kon door in dezelfde webbrowser meerdere tabbladen of vensters te openen. Soms gaf dit het probleem dat gegevens van een ingediende aanvraag werden overschreven omdat er meerdere aanvragen tegelijk open stonden.

Melding

Vanaf november 2017 (versie 2.13.1) is het daarom niet meer mogelijk om meerdere vensters tegelijk te openen in dezelfde browser. Als u in Omgevingsloket online meerdere tabs of vensters opent, dan verschijnt een melding in een pop-up venster:

"U heeft meerdere actieve sessies in Omgevingsloket online. Het is niet mogelijk om te werken in meerdere vensters in dezelfde webbrowser. Kies het venster waar u verder in wil werken en sluit de andere sessie(s)."

melding_meerdere_sessies

Wanneer het aantal geopende tabs en/of windows weer is beperkt tot één sessie, dan verdwijnt de pop-up vanzelf. De pop-up zelf is niet te sluiten. De gebruiker kan een sessie alleen beëindigen door een tab of venster te sluiten.