Mag een bedrijf, als gemachtigde, vragen om het BSN van een particulier?

Vraag

Mag een bedrijf, als gemachtigde, vragen om het burgerservicenummer (BSN) van een particulier?

Antwoord

Dat mag.

Om een aanvraag in Omgevingsloket online te doen voor een particulier of namens een particulier wordt in het aanvraagformulier gevraagd het burgerservicenummer (BSN) van de particuliere aanvrager in te vullen. Dit is een vereiste uit de regelgeving en kan niet worden overgeslagen. Het is een verplicht veld in de aanvraag.

Het BSN wordt niet  opgenomen in het aanvraagformulier dat wordt gedownload.

Voor de gemachtigde is het wel belangrijk hoe deze omgaat met het BSN van de aanvrager. Dit mag niet onbeveiligd worden opgeslagen. De gemachtigde moet verder zorgen dat hij het BSN na het benodigde gebruik verwijdert.

Een alternatief is de mogelijkheid om de particulier zelf de aanvraag te laten starten/ aanmaken. Vervolgens kan de particulier bijvoorbeeld de adviseur of architect machtigen. Op deze manier hoeft de  gemachtigde geen BSN te ontvangen of te bewaren.