Adres berichtenbox opgeven in aanvraag

Vraag

Wat kan ik met mijn berichtenbox in het Omgevingsloket?

Antwoord

Bedrijven kunnen bij het invullen van de aanvraag of melding aangeven dat zij via de berichtenbox met de behandelende overheid willen communiceren. De behandelende overheid moet dan alle communicatie met de aanvrager/melder via de berichtenbox laten verlopen.

Aanvraag of melding indienen met opgave van adres van de berichtenbox

Bij het opstellen van een aanvraag/melding wordt gevraagd naar de gegevens van de aanvrager.

Gegevens aanvrager

Bij contactgegevens wordt gevraagd hoe het bevoegd gezag digitaal kan corresponderen met de aanvrager, via e-mail of via berichtenbox.

Opgave adres berichtenbox in aanvraag

Bij het indienen van de aanvraag wordt u gevraagd akkoord te gaan dat ‘correspondentie over de aanvraag/melding verstuurd wordt naar het opgegeven adres van de berichtenbox’. De behandelende overheid moet via de berichtenbox naar u communiceren over de behandeling van uw aanvraag.

Akkoordverklaring

Na het indienen verstuurt het Omgevingsloket automatisch een bericht naar uw berichtenbox:

Berichtenbox aanvraag ingediend