Kan een aanvrager na het indienen van de aanvraag/melding nog bijlagen toevoegen?

Vraag

Kan een aanvrager na het indienen van de aanvraag of melding nog bijlagen toevoegen?

Antwoord

Ja. Na het indienen van een aanvraag of melding kan de aanvrager of gemachtigde bijlagen toevoegen. Het toevoegen van bijlagen gebeurt vaak in het kader van het aanvullen van de aanvraag. Dit is meestal op verzoek van het bevoegd gezag.

In het tabblad bijlagen kan de aanvrager of gemachtigde een bijlage toevoegen. Na het uploaden van documenten zijn deze nog niet direct zichtbaar voor het bevoegd gezag. Het indienen van bijlagen kan via de de knop 'Aanvullingen indienen' klikken (oranje knop rechtsboven).

oranje knop

Nieuw toegevoegde bijlagen moeten als aanvulling op de aanvraag worden ingediend. Pas dan heeft het bevoegd gezag toegang tot de bijlagen.

De aanvrager of gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen aan een aanvraag of melding. Deze betrokkene kan zowel een bedrijf als een particulier zijn. Na het invullen van de gegevens van de betrokkene stelt het loket de vraag of deze betrokkene bijlagen mag toevoegen:

Betrokkene toevoegen

Een betrokkene kan bijlagen toevoegen. Maar niet indienen. Alleen een aanvrager of gemachtigde kan bijlagen indienen.