Welke bestandstypen zijn toegestaan in het loket?

Vraag

Welke bestandsextensies accepteert het loket als bijlage bij uw aanvraag?

Antwoord

Elke bestandstype heeft zijn eigen bestandsextensie. Bijlagen die onderdeel uitmaken van de aanvraag moeten aan vaste archiefwaardige bestandsformaten voldoen.

Notities of documenten met achtergrondinformatie mogen ook in andere bestandsformaten aangeleverd worden. Zo kan een Excelbestand als achtergrondinformatie bij de pdf van het Excelbestand worden meegestuurd. Zo blijven de berekeningen en formules zichtbaar.

Bijlagen bij een aanvraag

Voor een bijlage zijn de volgende bestandsformaten in het loket toegestaan:

  • Foto's: .png en .jpg
  • Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4)
  • Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4)
  • Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4)

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

Let op: bij het toevoegen van tekeningen worden alle pdf-formaten door het loket geaccepteerd. Wanneer de aanvrager tekeningen anders aanlevert, dan kan de gemeente vragen de gegevens opnieuw te leveren in het juiste bestandformaat. In het loket wordt de aanvrager hierop gewezen.

Notities en documenten als achtergrondinformatie

Bijlagen die u als achtergrondinformatie wilt toevoegen, mag u ook in de onderstaande bestandsformaten aanleveren:

  • ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr
  • CAD-bestanden: .dwg en .dxf
  • Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml
  • Spreadsheet: .xls en .ods
  • XML-documenten: .xml
  • Proteus3-bestanden: .sdf

Documenten toevoegen als bevoegd gezag of adviseur

Een coördinator, behandelaar of adviseur kan ook documenten toevoegen aan een aanvraag. Deze documenten kunnen in allerlei bestandsformaten worden toegevoegd, bijvoorbeeld .doc, .jpg of .pdf.

Belangrijk is dat deze formaten archiefwaardig zijn binnen de systemen van de eigen organisatie. Een uitzondering hierop zijn documenten met de extensie .docx. Dit levert een foutmelding op. Oplossing hiervoor is het .docx document op te slaan met extensie .doc. Op die manier kan het document wel worden toegevoegd aan de aanvraag.