Welke eisen zijn er aan de bestandsnaam bij het uploaden van bijlagen?

Vraag

Ik heb problemen met het uploaden van bijlagen in het Omgevingsloket. Kan de bestandsnaam hiervan de oorzaak zijn?

Antwoord

Ja, de bestandsnaam moet aan  bepaalde voorwaarden voldoen:

  • In de naam van een bijlage mogen geen haakjes of diakrieten (tekens boven de letters zoals de accenten, umlauten en trema's) staan.
  • De bestandsnaam van een bijlage mag alleen hoofd- en kleine letters (A-Z en a-z), cijfers (0-9), spaties, streepjes (-) en underscores (_) en punten (.) bevatten.
  • De bestandsnaam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Langere bestandsnamen worden automatisch ingekort.