Wat is digitale toegankelijkheid?

Vraag

Wat is digitale toegankelijkheid?

Antwoord

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij.  Iedereen moet gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Digitale toegankelijkheid houdt in dat de informatie op overheidswebsites voor iedereen die in Nederland woont, beschikbaar moet zijn.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  beschrijft de eisen voor digitale toegankelijkheid.


Rapport digitale toegankelijkheid Omgevingloket Online