Wie hebben eHerkenning nodig?

Vraag

Wie hebben eHerkenning nodig, en waarom?

Antwoord

Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen kan dit digitaal in het Omgevingsloket online met eHerkenning.  eHerkenning is verbonden aan een Kamer van Koophandel-nummer

Niet alleen bedrijven kunnen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen en overheidsorganisaties zoals de Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en waterschappen.  Al deze organisaties loggen dus in met eHerkenning wanneer ze gebruikmaken van het Omgevingsloket online.

eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer zij online zaken regelen met de overheid. eHerkenning wordt voor verschillende digitale diensten van de overheid gebruikt en niet uitsluitend voor het Omgevingsloket.