eHerkenningaccount met algemene of specifieke autorisatie

Binnen het Omgevingsloket online wordt er gewerkt met twee soorten eHerkenningaccounts:

 • eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
 • eHerkenningaccount met algemene autorisatie

eHerkenningaccount met specifieke autorisatie  geeft toegang tot een specifieke vestiging. eHerkenningaccount met algemene autorisatie geeft toegang tot:

 • tot alle vestigingen bij één onderneming
 • een instelling waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden waaraan geen vestigingsnummer wordt verstrekt (bijvoorbeeld sportverenigingen, organisaties voor kinderopvang)

LET OP: Invullen van een verkeerd vestigingsnummer kan betekenen dat de aanvraag niet meer benaderd kan worden. Het vestigingsnummer van een onderneming is te vinden in het handelsregister op de website van Kamer van Koophandel en is een uniek nummer van 12 cijfers.

Wat is het verschil tussen de accounts voor het gebruik van OLO?

Er zijn een aantal verschillen tussen gebruikers met algemene en specifieke autorisatie. Er zijn vier situaties uitgewerkt:

 1. Toegang tot aanvraagdossiers
 2. Indienen aanvraag voor eigen bedrijf
 3. Optreden als gemachtigde
 4. Machtigen van een bedrijf

1. Toegang tot aanvraagdossiers

 • eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
  Een aanvrager met specifieke autorisatie heeft toegang tot aanvragen van die specifieke vestiging.
 • eHerkenningaccount met algemene autorisatie
  Een gebruiker met een algemene autorisatie kan alle aanvragen van het eigen bedrijf of onderneming (met hetzelfde KvKnummer) zien.

2. Indienen aanvraag voor eigen bedrijf

 • eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
  Bij het doen van een aanvraag voor het eigen bedrijf door een gebruiker met specifieke autorisatie, wordt zowel het KvK-nummer als het vestigingsnummer vooringevuld. Het vestigingsnummer is niet te wijzigen.
 • eHerkenningaccount met algemene autorisatie
  Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag voor het eigen bedrijf door een gebruiker met een algemene autorisatie, wordt wél het KvK-nummer vooringevuld maar niet het vestigingsnummer. De gebruiker moet zelf het vestigingsnummer invullen van de vestiging waarover de aanvraag wordt gedaan.
  Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een organisaties zonder vestigingsnummer in het handelsregister dan wordt als vestigingsnummer ingevuld een combinatie van vier voorloopnullen en nogmaals het KvK-nummer in (0000+KvK).

3. Optreden als gemachtigde, indienen van een aanvraag voor een ander

 • eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
  Bij het doen van een aanvraag voor een ander worden bij uw gegevens als gemachtigde het KvK-nummer en het vestigingsnummer vooringevuld. Het vestigingsnummer is niet te wijzigen.
  Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een bedrijf moeten bij de gegevens van de aanvrager het Kvknummer en het juiste vestigingsnummer worden ingevuld. Voor een organisatie zonder vestigingsnummersnummer is dit 0000+kvknummer.
  Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een persoon moet het juiste BSN-nummer worden ingevuld.
 • eHerkenningaccount met algemene autorisatie
  Bij het doen van een aanvraag voor een ander wordt bij uw gegevens als gemachtigde alleen het KvK-nummer vooringevuld maar niet het vestigingsnummer. Dit moet u zelf doen.
  Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een bedrijf moeten bij de gegevens van de aanvrager het Kvknummer en het juiste vestigingsnummer vermeld worden. Voor een organisatie zonder vestigingsnummer is dit 0000+kvknummer.
  Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een persoon moet bij de gegevens van de aanvrager het juiste BSN-nummer worden ingevuld.

4. Als aanvrager een bedrijf machtigen om een aanvraag te doen

Als aanvrager kunt u een aanvraag starten en dan besluiten dat u iemand gaat machtigen voor het doen van een aanvraag.

Bij het machtigen van een bedrijf wordt het KvK-nummer én het vestigingsnummer gevraagd. Invullen van een verkeerd vestigingsnummer kan betekenen dat de aanvraag niet meer benaderd kan worden. De nummers kunt u opvragen bij het bedrijf dat u machtigt of opzoeken in het handelsregister.

Bij het machtigen van een persoon moet bij gegevens gemachtigde het juiste BSN-nummer worden ingevuld.