eIDAS: Europese burgers kunnen inloggen, bedrijven nog niet

De Europese Unie wil het online regelen van zaken binnen Europa makkelijker en veiliger maken. Vanaf 29 september 2018 kunnen Europese burgers inloggen op Omgevingsloket online met hun eigen nationale inlogmiddel.

Europese burgers kunnen inloggen met eIDAS, bedrijven nog niet

De Europese Unie wil het online regelen van zaken binnen Europa makkelijker en veiliger maken. Dit hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in het Europese overheidsbesluit voor elektronische identificatie en elektronische vertrouwensdiensten (eIDAS). Vanaf 29 september 2018 kunnen Europese burgers inloggen op Omgevingsloket online met hun eigen nationale inlogmiddel als dit erkend is voor eIDAS.

Op dit moment is alleen een Duits inlogmiddel voor burgers erkend. Er zijn nog geen erkende inlogmiddelen voor bedrijven. Omgevingsloket online ondersteunt het inloggen door bedrijven via eIDAS daarom nu nog niet.

Meer over eIDAS

Inloggen met niet-ingezetene account blijft mogelijk

Buitenlandse burgers en bedrijven zonder eHerkenning of DigiD kunnen voor Omgevingsloket online altijd al een niet-ingezetene account aanvragen. Deze mogelijkheid blijft bestaan naast het inloggen met eIDAS.