Koppeling Omgevingsloket online en Landelijk Asbestvolgsysteem

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie voor het volgen en registreren van asbestverwijdering door de verschillende ketenpartijen. Het LAVS is er voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderingsketen. In Omgevingsloket online (OLO) kunnen gebruikers sloopmeldingen indienen. OLO en LAVS zijn aan elkaar gekoppeld. Door de koppeling worden gegevens uit het LAVS geïmporteerd naar OLO en vooringevuld in de sloopmelding. Melders hoeven zo alleen nog een beperkt aantal gegevens toe te voegen.

Meer uitleg over leest u op de pagina Koppeling tussen Omgevingsloket Online en Landelijk asbestvolgsysteem.