Koppeling Omgevingsloket online en Landelijk Asbestvolgsysteem

Op 31 maart 2017 zijn Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling kunt u bij het doen van een sloopmelding in Omgevingsloket online gegevens ophalen uit het LAVS.

Op de pagina met release-informatie leest u meer informatie hierover. Hierna vindt u de veel gestelde vragen.