Hoe kan ik gegevens ophalen uit het LAVS voor een sloopmelding?

Vraag

Hoe kan ik gegevens ophalen uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) bij het doen van een sloopmelding in Omgevingsloket online?

Antwoord

Sinds 30 maart 2017 is een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het LAVS. Bij het doen van een sloopmelding kunt u gegevens over de verwijderopdracht ophalen uit het LAVS.

Een sloopmelding starten

Deze service kan uitsluitend gebruikt worden door zakelijke gebruikers die met eHerkenning inloggen op Omgevingsloket online. Op het scherm Mijn overzicht staat de knop ‘Nieuwe LAVS-melding’ (zie de afbeeldingen hieronder). Alleen via deze knop kan een melder gegevens ophalen uit het LAVS.

Mijn overzicht zonder aanvragen/meldingen:

mijn overzicht zonder aanvragen/meldingen

Mijn overzicht met aanvragen/meldingen:

mijn overzicht met aanvragen

Gegevens ophalen uit het LAVS

Na selectie van 'Nieuwe LAVS-melding' opent een scherm met de titel ‘Melding asbest verwijderen voorinvullen uit het LAVS’ (zie onderstaande afbeelding). In dit scherm kunt u het nummer invullen van de verwijderopdracht in het LAVS. Hiermee worden dan die gegevens opgehaald uit het LAVS.

nieuwe lavsmelding aanmaken

Het nummer van een verwijderopdracht begint altijd met ‘VERWIJDER-‘. Deze tekst is daarom standaard vooringevuld. U hoeft enkel het nummer nog aan te vullen in het veld.

Geautoriseerd om gegevens op te halen?

Niet iedere zakelijke gebruiker heeft rechten om gegevens van een verwijderopdracht op te halen. Een voorwaarde is dat de gebruiker betrokken is bij de verwijderopdracht in het LAVS. Deze heeft dan één van de volgende rollen bij de verwijderopdracht in het LAVS:

  • Projecteigenaar
  • Projectcoördinator
  • Verwijderaar (betrokken bij verwijderopdracht)

Indienen van de sloopmelding

Bent u geautoriseerd om gegevens op te halen uit het LAVS? Dan worden na het invoeren van het nummer van de verwijderopdracht de gegevens voor de sloopmelding opgehaald uit het LAVS en ingevuld in de sloopmelding.

Voor u de aanvraag 'sloopmelding' indient adviseren wij u de uit LAVS opgehaalde gegevens te controleren.