Wie mag gegevens ophalen uit het LAVS voor een sloopmelding?

Vraag

Wie mag gegevens ophalen uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) voor een sloopmelding in Omgevingsloket online?

Antwoord

Zakelijke gebruikers die met eHerkenning inloggen op Omgevingsloket online kunnen de koppeling gebruiken. Maar niet iedere gebruiker heeft rechten om gegevens van een verwijderopdracht op te halen uit het LAVS. Een voorwaarde is dat de ingelogde gebruiker in Omgevingsloket online betrokken is bij de verwijderopdracht in het LAVS.

Een ingelogde gebruiker kan alleen gegevens ophalen als deze één van de volgende rollen heeft bij de verwijderopdracht in het LAVS:

  • Projecteigenaar
  • Projectcoördinator
  • Of verwijderaar (betrokken bij verwijderopdracht)