Wie kan een aanvraag indienen?

Vraag

Wie kan een aanvraag opstellen en indienen, als er sprake is van een machtiging?

Antwoord

De aanvrager kan iemand machtigen om namens hem een aanvraag te doen. De aanvrager kan de aanvraag bijvoorbeeld uitbesteden aan een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bureau. De aanvrager machtigt dan deze partij om de aanvraag namens hem in te dienen.

Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) kan de gemachtigde vragen om een papieren machtiging te overleggen. Niet alle bevoegde gezagen vragen hierom.

In het Omgevingsloket kunt u na het inloggen aangeven voor wie u de aanvraag doet, in het scherm waarin u het project beschrijft.

Doet u de aanvraag:

  • als gemachtigde: selecteer ‘Een ander bedrijf'
  • voor een particulier: selecteer 'Een persoon'
  • voor uw eigen bedrijf: selecteer "Mijn bedrijf"

Het is ook mogelijk de aanvraag zelf aan te maken en in een later stadium iemand te machtigen.