Hoe machtig je iemand voor het doen van (aanvullingen op) een aanvraag?

Vraag

Hoe machtig je iemand anders om (aanvullingen op) een aanvraag in te dienen?

Antwoord

Een particulier gaat naar het Omgevingsloket en logt in met zijn DigiD. Hij maakt vervolgens een aanzet voor de aanvraag. Pas na het toevoegen van in ieder geval één werkzaamheid wordt het mogelijk om iemand anders (bedrijf of particulier) te machtigen. Het is niet nodig om de werkzaamheid te specificeren. Het toevoegen van één werkzaamheid is voldoende.

Particulier machtigt bedrijf of persoon

De aanvrager stelt vervolgens een machtiging op, op basis van:

  1. het KvK-nummer van een bedrijf of
  2. het burgerservicenummer van een particulier

Deze gemachtigde wordt per e-mail geïnformeerd en logt vervolgens in met zijn eigen eHerkenning of DigiD. De gemachtigde kan nu verder werken in de aanvraag.

Zodra de gemachtigde zijn onderdeel heeft ingevuld kan de aanvrager ook de machtiging intrekken en zelf de aanvraag indienen.

Bedrijf machtigt bedrijf

Dit geldt ook voor bedrijven die een aanvraag starten en een ander bedrijf machtigen om de aanvraag aan te vullen en/of in te dienen.