Is het mogelijk meerdere bedrijven tegelijkertijd te machtigen?

Vraag

Is het mogelijk meerdere bedrijven tegelijkertijd te machtigen?

Antwoord

Nee, het is niet mogelijk om meerdere bedrijven/personen als gemachtigde aan te wijzen. Er kan dus maar één gemachtigde in een aanvraag/melding aangewezen zijn en deze heeft de rechten om de aanvraag in te vullen en in te dienen. Alleen de aanvrager kan een machtiging intrekken en eventueel een andere gemachtigde aanwijzen.

Wel is het mogelijk dat meerdere partijen bijlagen kunnen toevoegen. Naast de gemachtigde kan de aanvrager bijlagen toevoegen. Ook aangewezen betrokkenen kunnen bijlagen toevoegen, mits zij daartoe rechten hebben gekregen van de aanvrager/gemachtigde. Dat meerdere partijen bijlagen kunnen toevoegen is mogelijk sinds release 2.12.1 (30 juni 2016). Zie voor meer informatie hierover de volgende site: Meerdere partijen krijgen rechten om bijlagen te uploaden in aanvraag

Daarnaast kunnen betrokkenen notities toevoegen aan de aanvraag/melding. Deze notities maken geen onderdeel uit van de aanvraag en kunnen niet door het bevoegd gezag worden ingezien als de aanvraag is ingediend. Wanneer een concept-aanvraag wordt opengesteld voor bevoegd gezag (vooroverleg), dan kan het bevoegd gezag de notities wel inzien.