Wie is verantwoordelijk voor leges als een bedrijf een aanvraag voor een klant indient?

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor leges als een bedrijf een aanvraag voor een klant indient?

Antwoord

De aanvrager is altijd eindverantwoordelijk voor de aanvraag, de aanslagen en de leges.

Een bedrijf dat een aanvraag invult voor een particulier of voor een ander bedrijf kan in de bijlage een document opnemen waarin staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor de aanvraag en dus ook voor de leges.

Het bevoegd gezag is niet verplicht om te voldoen aan een verzoek om de factuur aan de aanvrager te richten. Het kan dus nog steeds zo zijn dat u als gemachtigde de legesrekening of factuur ontvangt.