De uitkomst van de vergunningcheck voor brandveilig gebruik geeft aan dat een aanvrager vergunningplichtig EN meldingplichtig is, kan dit?

Vraag

De uitkomst van de vergunningcheck voor brandveiliggebruik geeft aan dat een aanvrager vergunningplichtig EN meldingplichtig is, kan dit?

Antwoord

Ja, het kan zijn dat u een vergunning moet aanvragen én een melding moet doen.

Het kan zo zijn dat een gebouw meerdere functies heeft. Bijvoorbeeld: in een kantoorgebouw met meer dan 50 werkplekken zit op de begane grond ook een kinderdagverblijf. In dit geval is het kantoor meldingplichtig en moet voor het deel van het gebouw waar het kinderdagverblijf is gevestigd, een vergunning worden aangevraagd.