Een aanvraag houdt de status in behandeling

Vraag

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. Hoe kan het dat in mijn overzicht de aanvraag als 'in behandeling' blijft staan?

Antwoord

Ziet u als aanvrager geen status staan bij uw aanvraag in het aanvraagoverzicht? Dan heeft het bevoegd gezag deze functie in het Omgevingsloket misschien uitgezet.

Er zijn ook bevoegde gezagen die de status niet bijwerken. Hierdoor blijft voor een vergunningprocedure de status van een aanvraag op ‘in behandeling' staan. Een bevoegd gezag kan er namelijk voor kiezen om de status enkel bij te werken in het eigen vergunningensysteem. Zij gebruikt het Omgevingsloket dan voornamelijk als ‘postbus’ om vergunningverzoeken of meldingen te ontvangen.