Hoe lang duurt een procedure?

Vraag

Hoe lang mag een procedure voor een omgevingsvergunning duren?

Antwoord

De wet bepaalt de termijn die het bevoegd gezag heeft om op een aanvraag te beslissen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd.

De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. In het geval van een schriftelijke aanvraag start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij het bevoegde gezag (stempel inboeken).