Wanneer krijg ik te maken met meerdere procedures?

Vraag

Ik heb één aanvraag gedaan. Waarom krijg ik dan te maken met meerdere procedures?

Antwoord

U heeft in het Omgevingsloket een aanvraag ingediend. Een project kan bestaan uit meer dan één activiteit. Hiervoor kan zowel een vergunningplicht op grond van de Wabo als een vergunningplicht op grond van de Waterwet van toepassing zijn. Daarnaast kunnen er ook activiteiten onder een meldplicht vallen.

Wanneer uw project onder verschillende vergunning- of meldingsprocedures valt, splitst het Omgevingsloket de aanvraag. Iedere aanvraag/melding krijgt een eigen nummer en doorloopt dan een eigen procedure.