Wanneer mag ik starten met activiteiten?

Vraag

Wanneer mag ik starten met de activiteiten waarvoor ik een vergunning heb aangevraagd?

Antwoord

Dat hangt af van de activiteit waarvoor de vergunning is aangevraagd. Ook hangt het af van de procedure die voor de vergunningaanvraag is gevolgd (regulier of uitgebreid).

Reguliere procedure

Voor de reguliere procedure geldt dat u mag starten de dag nadat de beslissing is bekendgemaakt. In juridische begrippen: vanaf de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. U kunt dan in principe met de activiteit starten. Het is dan nog wel mogelijk dat iemand een bezwaar indient.

Heeft u de vergunning gekregen en moet er nog een besluit worden genomen op bijvoorbeeld een ingediend bezwaar of beroep? Dan is de vergunning nog niet onherroepelijk. U kunt dan met de activiteit starten, maar wel op eigen risico. Wordt er bij behandeling van het bezwaar of beroep iets anders besloten? Dan moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van die activiteit. Eventueel daaruit voortkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Activiteiten met onomkeerbare gevolgen

Activiteiten met onomkeerbare gevolgen hebben een uitgestelde inwerkingtreding. Dat zijn bijvoorbeeld: het kappen van bomen of het slopen van panden. In die gevallen mag u echt pas starten met de activiteit na afloop van de bezwaartermijn (deze is 6 weken). Wordt er tijdens deze bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan treedt de beschikking pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Heeft u voor de aanvraag de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop van de beroepstermijn (deze is 6 weken) wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd.