Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Vraag

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Antwoord

Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of als bevoegd gezag heeft aangegeven dat een aanvraag is afgehandeld.

Het proces ziet er als volgt uit:

Informeren aanvrager of gemachtigde

Bij vorige verwijderacties informeerde Omgevingsloket online de aanvrager of gemachtigde per mail over het opschonen. Dat gebeurt nu niet meer. De aanvrager of gemachtigde wordt op het verwijderen gewezen door een nieuwsbericht in Omgevingsloket online.

Informeren behandelende organisatie

Omgevingsloket online heeft behandelende organisaties geïnformeerd door een mail aan lokaal beheerders op 6 mei 2020. Deze mailing is ook verzonden aan het e-mailadres dat bij organisatie-instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

Aanvraag verwijderen

  • De aanvrager/gemachtigde of behandelende organisatie hebben tot de datum verwijdering nog tijd om een wijziging in de aanvraag aan te brengen.
  • Hebben de aanvrager of de behandelende organisatie geen wijzigingen aangebracht? Dan wordt de aanvraag verwijderd uit Omgevingsloket online.
  • Zowel de aanvrager en gemachtigde als de behandelende organisatie heeft dan geen toegang meer tot de aanvraag in Omgevingsloket online. Het hele dossier wordt verwijderd uit het loket. Ook de bestanden op de ftp-server worden verwijderd.